AYDIN SMS

Aydinsms.com Kurumsal Toplu SMS Sistemi

05553798031

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2023 AYDIN SMS, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.